Počet položek: 0 0 Kč

Pravidla půjčovny

Pokud si chcete produkt vyzkoušet nebo si jej zapůjčit na nějakou akci či oslavu, můžete využít nabídky naší půjčovny. K zapůjčení nabízíme šlehačkové láhve iSi a Kayser, sifonové láhve iSi, nitro láhve iSi a tyčové mixéry Bamix. Šlehačkové a sifonové láhve budou zapůjčeny včetně 10 ks jednorázových bombiček, nitro láhve včetně 5 ks.

Objednání je velice jednoduché a je realizováno výhradně prostřednictvím našeho e-shopu. V kategorii Půjčovna najdete produkty, které si lze vypůjčit. U všech je uvedena dostupnost včetně počtu kusů k zapůjčení. V případě, že je vámi požadovaný produkt vypůjčen, stačí u něj kliknout na tlačítko "Hlídat dostupnost", zadat vaši e-mailovou adresu a po jeho opětovném naskladnění obdržíte obratem informaci, že si jej můžete zapůjčit.

Produkt vám zapůjčíme v bezvadném stavu a ve shodném a kompletním stavu jej vrátíte. Zapůjčení probíhá prostřednictvím sítě výdejních míst Zásilkovna po celém území ČR, stejně tak i jeho vrácení. V zásilce najdete instrukce, jak produkt vrátit zpět. Pro snadné vrácení produktu uchovejte veškerý obalový materiál, ve kterém vám byl produkt doručen.

Poplatek za půjčení je stanoven na 7 kalendářních dnů (1 týden) a je neměnný, bez ohledu na případné vrácení produktu dříve než je uplynutí uvedené doby. V případě překročení této doby je účtováno penále z prodlení ve výši poplatku za půjčení za každý další započatý týden. Pro výpočet je rozhodný datum vyzvednutí a zpětného podání na pobočce Zásilkovny, který lze zpětně dohledat na webu. Výše poplatku za půjčení je uvedena v náhledu každého produktu (viz. obrázek).


Kauce je vratná a slouží ke krytí případných škod způsobených Nájemcem špatným zacházením, používáním k jiným účelům, než pro které je produkt určen, atp., případně na krytí škody z nevrácení produktu zpět Pronajímateli. Pokud nebude produkt řádně vrácen do 6 týdnů od zapůjčení, kauce automaticky propadá ve prospěch Pronajímatele a produkt přechází do vlastnictví Nájemce. V detailu každého produktu je pak uvedena výše kauce včetně poplatku za půjčení (viz. obrázek).


Zapůjčením produktu a uhrazením poplatku za půjčení a kauce Nájemce souhlasí, že se seznámil s těmito Pravidly půjčovny a souhlasí s nimi. Tato pravidla včetně návodu na použití zapůjčeného produktu jsou nedílnou součástí zásilky.

Vyúčtování kauce probíhá bezhotovostně do 1 pracovního dne od obdržení zapůjčeného produktu zpět Pronajímatelem. Pokud se při vrácení rozhodnete, že si tento nebo podobný produkt ihned na základě získané zkušenosti zakoupíte, vrátíme vám spolu s kaucí i cenu nájmu a dopravy, a vy tak získáte týdenní zkušenost zcela zdarma (netýká se případného penále z prodlení). V tomto případě proběhne vyúčtování kauce souběžně s nákupem nového produktu.

U zapůjčených lahví bude hodnota použitých bombiček započtena proti kauci:

  • šlehačková bombička Kayser 10 Kč/ks
  • šlehačková bombička iSi 14 Kč/ks
  • sifonová bombička Kayser 7 Kč/ks
  • sifonová bombička iSi 12 Kč/ks
  • nitro bombička iSi 20 Kč/ks